Bezpieczny przemysł w Europie

Nie ulega wątpliwości to, iż bezpieczeństwo energetyczne danego kraju bezpośrednio wpływa na stabilność przemysłu. Europa nie jest niestety w pełni niezależna energetycznie, a z tym wiążą się liczne problemy i ryzyka. Z tego powodu coraz częściej na forum europejskim i podczas szczytów unii europejskiej mówi się o unii energetycznej.

Rozwiązanie to teoretycznie jest proste, bowiem zakłada, iż energia i paliwa będą kupowane nie poprzez poszczególne kraje unii europejskiej, ale bezpośrednio przez nią. Dzięki temu ceny paliw i energii na terenie niemal całej europy zostałyby ujednolicone. Brzmi to rewelacyjnie, ale w praktyce niestety jest trudne do zrealizowania. Wynika to między innymi z wcześniejszych negocjacji pomiędzy poszczególnymi kontrahentami.

skup złomu Ruda Śląska http://www.wostal.biz/skup-zlomu-ruda-slaska.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu niwelatory

Dodatkowo należy pamiętać o interesach i przyjaźniach poszczególnych krajów, które są w tej sytuacji nie bez znaczenia. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja dostawców głównych surowców energetycznych, tj. ropy naftowej i gazu.

folie pe