Zielona Europa

W unii europejskiej jednym z najważniejszych priorytetów i zadań jest dbanie o czyste środowisko naturalne. Z tego powodu coraz więcej reform i dyrektyw jest związanych z ograniczaniem produkcji poprzez nakładanie limitów, a także walka z przemysłem poprzez restrykcje w zakresie emisji gazów cieplarnianych (w szczególności z dwutlenkiem węgla).

Powodem przesadnego dbania o przyrodę jest chęć uniknięcia katastrofy naturalnej w przyszłości. Niestety ograniczanie, a nawet eliminacja niektórych gałęzi przemysłu prowadzi do tego, iż fabryki przenoszone są poza unię europejską, a w zamian część obywateli skazana jest na bezrobocie. Niemniej najbardziej znaczące kraje unii nadal inwestują pieniądze w przemysł, ponieważ stanowi on niezwykle istotną podstawę dobrobytu ekonomicznego.

Najlepszym tego typu przykładem są bogate Niemcy, gdzie przemysł jest widoczny niemal w każdym większym mieście. To właśnie w Niemczech produkowane są nowoczesne samochody czy sprzęt gospodarstwa domowego znany na całym świecie.